این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نمایه شدن همایش در ISC و CIVILICA
با سلام

به اطلاع شرکت کنندگان در شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران می رساند که این همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و پایگاه مرجع دانش (CIVILICA) نمایه شد. مقالاتی که در شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران پذیرش شوند برای نمایه شدن به این دو پایگاه ارسال خواهند شد.

 با سلام

به اطلاع شرکت کنندگان در شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران می رساند که این همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و پایگاه مرجع دانش (CIVILICA) نمایه شد. مقالاتی که در شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران پذیرش شوند برای نمایه شدن به این دو پایگاه ارسال خواهند شد.
لازم به ذکر است که فرایند عضویت، ثبت نام، ارسال مقالات، داوری مقالات و کلیه مراحل مربوط به شرکت در همایش صرفاً از طریق وب سایت رسمی همایش به آدرس isfacc.ui.ac.ir  صورت گرفته و در این زمینه از خدمات دو پایگاه مذکور، استفاده ای نشده است.

لینک نمایه همایش در ISC:conf.isc.gov.ir/acc97
لینک نمایه همایش در CIVILICA:
civilica.com/Calendar-IAAC16.html
پیروز باشید


back2018-05-12Voting is0 time