این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آغاز دریافت مقالات از نویسندگان محترم
با سلام
طبق زمان بندی قبلی، امکان ارسال مقالات به دبیرخانه شانزدهیمن همایش ملی حسابداری ایران از امروز (یکشنبه 5 فروردین 97) آغاز شده و تا 31 اردیبهشت ماه 97 نیز ادامه خواهد داشت.
لطفا قبل از ارسال مقالات، شیوه نامه تهیه مقالات را از منوی «ثبت نام و ارسال مقاله» دریافت کرده و مقالات را طبق فرمت مذکور، تهیه و ارسال نمایید.back2018-03-25Voting is12 time