این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید مهلت ارسال مقالات
با سلام
پیرو درخواست های مکرر شرکت کنندگان در شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، به اطلاع می‌رساند که مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه همایش، نهایتاً تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ تمدید شد.

 با سلام
پیرو درخواست های مکرر شرکت کنندگان در شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، به اطلاع می‌رساند که مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه همایش، نهایتاً تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ تمدید شد.
از آنجا که مهلت مذکور به هیچ وجه مجدداً تمدید نخواهد شد، شایسته است شرکت کنندگان محترم، مقالات خود را پیش از تاریخ مذکور تدوین و ارسال نمایند تا در فرایند ارسال مقالات به داوران نیز، خللی ایجاد نشود.

با تشکر
دبیرخانه شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷


back2018-05-21Voting is4 time