این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اتمام مهلت ارسال مقالات
با سلام
احتراماً به اطلاع می‌رساند که طبق زمانبندی قبلی، مهلت ارسال و ویرایش مقالات به دبیرخانه شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران روز گذشته (۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷) به اتمام رسیده و از امروز، ارسال مقاله به همایش، مقدور نمی‌باشد.

 با سلام
احتراماً به اطلاع می‌رساند که طبق زمانبندی قبلی، مهلت ارسال و ویرایش مقالات به دبیرخانه شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران روز گذشته (۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷) به اتمام رسیده و از امروز، ارسال مقاله به همایش، مقدور نمی‌باشد.
 
مقالات به ترتیبی که دریافت شده‌اند در فرایند داوری قرار گرفته و نتیجه داوری مقالات در نیمه دوم مرداد ماه ۱۳۹۷ به اطلاع شرکت کنندگان محترم خواهد رسید.
 
دبیرخانه شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
۱ تیرماه ۱۳۹۷


back2018-06-22Voting is1 time