این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

مهلت ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه ثبت نام
احتراماً به اطلاع می‌رساند که به دلیل نیاز به تعیین آمار دقیق شرکت‌کنندگان و انجام برنامه‌ریزی های مربوطه، مهلت ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه ثبت نام، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۷ خواهد بود.

 با سلام 
پیرو سوال‌های مکرر شرکت کنندگان محترم در شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران در خصوص مهلت ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه ثبت نام در همایش:
 
احتراماً به اطلاع می‌رساند که به دلیل نیاز به تعیین آمار دقیق شرکت‌کنندگان و انجام برنامه‌ریزی های مربوطه، مهلت ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه ثبت نام، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۷ خواهد بود.
 
سپاس از همراهی شما
۷ شهریور ۱۳۹۷


back2018-08-29Voting is10 time