این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید مهلت پرداخت هزینه ثبت نام نهایی در همایش
پیرو درخواست های مکرر علاقه مندان به شرکت در همایش، مهلت پرداخت هزینه شرکت در همایش تا پایان روز شنبه 24 شهریور ماه 1397 تمدید شد.

 

back2018-09-09Voting is7 time