این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

دریافت نسخه اسکن شده گواهی
به اطلاع آن دسته از نویسندگان مقالات و داوران محترم که موفق به دریافت نسخه فیزیکی گواهی خود نشده اند می رساند که با انجام مراحل زیر قادر به دریافت نسخه اسکن شده از گواهی خود خواهید بود:

 با سلام
به اطلاع آن دسته از نویسندگان مقالات و داوران محترم که موفق به دریافت نسخه فیزیکی گواهی خود نشده اند می رساند که با انجام مراحل زیر قادر به دریافت نسخه اسکن شده از گواهی خود خواهید بود:
1. ایمیلی به آدرس همایش (isfahan16acc@gmail.com) ارسال کرده و در قسمت Subject نوع گواهی درخواستی  را بنویسید (گواهی مقاله یا گواهی داوری).
2. در متن ایمیل نام و نام خانوادگی داور و یا نام و نام خانوادگی کلیه نویسندگان مقاله را به همراه عنوان مقاله درج کنید.
3. آدرس ایمیل کلیه نویسندگان مقاله نیز در متن ایمیل درج شود تا گواهی برای همه نویسندگان یک مقاله ارسال شود.
 
⚠️دبیرخانه همایش از ارسال نسخه اسکن شده ی گواهی حضور در همایش معذور است.


back2018-10-03Voting is9 time