این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محورهای شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران (دانشگاه اصفهان):

1.      نقش حسابداری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

2.      مزایا، معایب و موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

3.      انطباق گزارشگری مالی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه و لیزینگ با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی: موانع و راهکارها

4.      گزارشگری بخش عمومی، پاسخگویی، استانداردها و روش های نوین گزارشگری

5.      آموزش حسابداری: رویکرد متمرکز یا غیرمتمرکز در تدوین برنامه آموزش حسابداری

6.      نقش اقتصادی و اجتماعی حسابرسی

7.      رویکردهای نوین در حسابداری مدیریت

8.      اخلاق در حسابداری، حسابداری انتقادی و حسابداری مسئولیت های اجتماعی