این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات
.: راهنمای نگارش مقالات

نویسندگان محترم

لطفا مقالات خود را طبق شیوه نامه زیر حداکثر در 20 صفحه تهیه کرده و ارسال نمایید.

احتراماً مقالاتی که طبق این شیوه نامه تهیه نشده باشند در فرایند داوری قرار نخواهند گرفت.