این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > دانشگاه اصفهان
.: دانشگاه اصفهان

جمعي از پزشكان اصفهان در جهت تأسيس آموزشگاه عالي بهداري با تلاش و پشتكار خود موفق شدند موافقت احداث مركز آموزش عالي بهداري را كه پايه‌گذاري دانشگاه اصفهان امروز است را جلب نمايند.

با موافقت تأسيس آموزشگاه عالي بهداري در سال ۱۳۲۵ و افزايش تعداد متقاضيان شركت كننده‌ي در اين آموزشگاه، زمين‌هاي هزار جريب تا نزديكي كوه صفه، براي برپايي عظمتي با شكوه به نام دانشگاه اصفهان مهيا گرديد.

پس از تأسيس و انتقال آموزشگاه عالي بهداري به منطقه‌ي هزار جريب، دانشكده‌ي پزشكي نيز در ۷ آبان ماه ۱۳۲۹ در كنار همان آموزشگاه احداث گرديد. در سال ۱۳۳۵ قدم ديگري در جهت تعالي دانشگاه اصفهان برداشته شد كه آن، تأسيس دانشكده‌ي داروسازي در كنار پزشكي بود. پس از تأسيس دانشكده‌ي داروسازي، در ديماه ۱۳۳۷ دانشكده‌ي ادبيات با برپايي دو رشته‌ي تحصيلي زبان و ادبيات فارسي و انگليسي در كوي شاهزاده ابراهيم، گسترش رشته‌هايي چون زبان و ادبيات فرانسه(۱۳۳۸) ، زبان و ادبيات ارمني(۱۳۳۹) ، زبان و ادبيات عرب(۱۳۳۱) ، تاريخ و جغرافيا(۱۳۴۵) ، گروه علوم اجتماعي(۱۳۴۸) و انتقال اين دانشكده در سال ۱۳۴۸ از كوي شاهزاده ابراهيم به مجموعه‌ي دانشكده‌هاي واقع در هزار جريب رونقي تازه به دانشگاه اصفهان بخشيد.

مرداد ماه سال ۱۳۴۳ يادآور خاطره‌ي تأسيس دانشكده‌هاي علوم و علوم تربيتي و روانشناسي به همت تلاش پيگير و بي‌وقفه‌ي استاداني چون دكتر فاروقي مي‌باشد. در اواخر سال ۱۳۴۷ با شكل‌گيري كلي دانشگاه اصفهان مدرسه‌ي عالي كورش كبير به اين دانشگاه الحاق گرديد و در همان سال نيز دانشكده‌ي علوم اداري و اقتصاد در دانشگاه تأسيس شد. در سال ۱۳۶۵ پس از سه دهه دانشكده‌هاي علوم پزشكي از دانشگاه اصفهان جدا شدند و راهي جداگانه برگزيدند .

بر اساس سطح بندي صورت گرفته  از سوي وزارت علوم تحقيقات و فناوري در سال 1396 دانشگاه‌ اصفهان به عنوان دانشگاه سطح يك جامع كشور، انتخاب و معرفي شد.

دانشگاه اصفهان با قريب ۷۰ سال قدمت يكي از دانشگاه هاي جامع كشور در رشته هاي علوم انساني و علوم پايه محسوب شده كه با ۱۵۰۰۰ دانشجو و ۶۴۰ عضو هيات علمي و ۱۳ دانشكده،۱۰ پژوهشكده و مركز پژوهشي،هشت قطب علمي،۷۶ رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي،۱۸۲ رشته در مقطع كارشناسي ارشد و ۱۰۵ رشته در مقطع دكتري همواره در راستاي اعتلاي علم و دانش گام هاي موثر برداشته است .

همچنين دانشگاه اصفهان در نظام رتبه بندي لايدن در بين يك هزار دانشگاه برتر رتبه ۷۹۷ دنيا ،۱۵ كشور و ۲۶۹ آسيا_ در نظام رتبه بندي تايمز رتبه ۸۰۱ جهان،۲۰۱ آسيا،۸ كشور_ در نظام رتبه بندي سايمگو رتبه ۵۹۶ جهاني و در نظام رتبه بندي وبومتريكس ۱۶۸۲ جهان،۵۰۹ آسيا ،۷۳ خاورميانه و ۲۰ كشور را به خود اختصاص داده است.

 

منبع: سایت رسمی دانشگاه اصفهان (ui.ac.ir)