این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > فایل مجموعه مقالات همایش
.: فایل مجموعه مقالات همایش

 پیرو قراردادهای منقعد شده با ISC و Civilica انتشار مجموعه مقالات این همایش در فضای مجازی فقط از طریق دو پایگاه مذکور امکان پذیر بوده و بر همین اساس، دبیرخانه همایش از قراردادن مقالات همایش برای دانلود، معذور است.

برای دریافت مجموعه مقالات همایش از سایت Civilica اینجا کلیک کنید.

برای دریافت مجموعه مقالات همایش از سایت ISC اینجا کلیک کنید.