این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

کمیته علمی شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران (دانشگاه اصفهان):

به ترتیب حروف الفبای نام دانشگاه ­ها

دکتر داریوش فروغی   دبیر علمی همایش - دانشیار دانشگاه اصفهان

 

دکتر پرویز پیری  دانشیار دانشگاه ارومیه

دکتر حمزه دیدار - استادیار دانشگاه ارومیه

دکتر علی رحمانی  استاد دانشگاه الزهرا

دکتر شهناز مشایخ  دانشیار دانشگاه الزهرا

دکتر سید عباس هاشمی  دانشیار دانشگاه اصفهان

دکتر مسعود عزیزخانی  استادیار دانشگاه ایلام

دکتر عباس افلاطونی  استادیار دانشگاه بوعلی سینا

دکتر غلامرضا کردستانی  دانشیار دانشگاه بین المللی قزوین

دکتر حمید حقیقت - دانشیار دانشگاه بین المللی قزوین

دکتر مهدی مشکی  دانشیار دانشگاه پیام نور

دکتر علیرضا فضل زاده  دانشیار دانشگاه تبریز

دکتر حسین اعتمادی  دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر جواد رضازاده  دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بهروز خدارحمی  استادیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ساسان مهرانی  دانشیار دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا کرمی  دانشیار دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا مهربان پور - استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر احمد ناصری  استادیار دانشگاه زاهدان

دکتر امید پورحیدری  استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر احمد خدامی پور  دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر حسین سجادی  استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد عرب مازار یزدی - استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محسن دستگیر  استاد دانشگاه شهید چمران

دکتر ولی الله خدادادی  دانشیار دانشگاه شهید چمران

دکتر محمد نمازی  استاد دانشگاه شیراز

دکتر محمدحسین ستایش  استاد دانشگاه شیراز

دکتر علی ثقفی  استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر یحیی حساس یگانه  دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر جعفر باباجانی  دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مظفر جمالیان پور - استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مهدی مرادی  استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدرضا عباس زاده  دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر رضا جامعی  استادیار دانشگاه کردستان

دکتر اسفندیار ملکیان  استاد دانشگاه مازندران

دکتر حسین فخاری  دانشیار دانشگاه مازندران

دکتر جمال برزگری خانقاه  استادیار دانشگاه یزد